Vriendenkring

De Startbaan Vriendenkring is een heel actieve groep mensen die zich tot doel heeft gesteld de schoolwerking te ondersteunen.

Voorzitter: Wim Vandorpe
Secretaris: Sophie Quartier
Penningmeester: Annelies Dekyvere

Om geld in ’t laatje te brengen zijn er jaarlijks een aantal activiteiten nodig.
De belangrijkste zijn: een koekenverkoop, een kaarting en het eindejaarsfeest.

De opbrengst wordt gebruikt voor:

  • verlaging van de kostprijs van het leerlingenvervoer
  • een professionele voor en naschoolse opvang
  • geschenken voor de zeven en twaalfjarigen
  • inrichten van een Halloweenstoet of kerstmarkt
  • inrichten van een Klaasfeest
  • tussenkomst in de schoolreizen
  • tussenkomst in de sport en bosklassen
  • aankoop van didactisch materiaal

Verder zijn er ieder jaar eenmalige activiteiten waar wij voor ondersteuning zorgen.
Zoals u ziet, is er voor de bestuursleden van de Vriendenkring altijd wel wat te
doen … ten voordele van de school.

Mensen die denken hun steentje te kunnen bijdragen in de werking van de Vriendenkring, kunnen altijd contact opnemen met de voorzitter,Wim Vandorpe. (0494/44 71 92)