Basisschool De Startbaan

Kennisoverdracht is essentieel, maar naast het behalen van de eindtermen, leggen wij nog een andere klemtoon.
Wij willen dat elk kind kan opgroeien tot een evenwichtige en zelfbewuste jongere.

Geen papegaaien of angsthazen, maar zelfstandig denkende personen die enthousiast nieuwe uitdagingen en mensen tegemoet treden. Personen die, ook na het behalen van het einddiploma, hun wakkere levenshouding behouden, moedig en vol energieke dadendrang.

Mensen waar andere kunnen op rekenen.  Die klemtoon willen we leggen.

Van peuters tot en met het 6de leerjaar zijn alle kinderen welkom!