Vriendenkring

De Startbaan Vriendenkring is een heel actieve groep mensen die zich tot doel heeft gesteld de schoolwerking te ondersteunen.

Om geld in ’t laatje te brengen zijn er jaarlijks een aantal activiteiten nodig.

De belangrijkste zijn: een verkoop, een ontbijt/etentje, sponsorloop,…

De opbrengst wordt gebruikt voor:

  • verlaging van de kostprijs van het leerlingenvervoer
  • een professionele voor en naschoolse opvang
  • geschenken voor de zeven en twaalfjarigen
  • inrichten van een thema activiteit vb. paasontbijt
  • inrichten van een Sintfeest
  • tussenkomst in de schoolreizen
  • tussenkomst in de sportactiviteiten of culturele activiteiten
  • tussenkomst in de plattelandsklassen
  • aankoop van didactisch materiaal

Verder zijn er ieder jaar eenmalige activiteiten waar wij voor ondersteuning zorgen.

Zoals u ziet, is er voor de leden van de Vriendenkring altijd wel wat te doen … ten voordele van de school.
Interesse om deel uit te maken van onze Vriendenkring? Neem gerust contact op met de directie of het secretariaat.