Aanbod

Basisschool De Startbaan

Kennisoverdracht is essentieel, maar naast het behalen van de eindtermen, leggen wij nog een andere klemtoon.
Wij willen dat elk kind kan opgroeien tot een evenwichtige en zelfbewuste jongere.

Geen papegaaien of angsthazen, maar zelfstandig denkende personen die enthousiast nieuwe uitdagingen en mensen tegemoet treden. Personen die, ook na het behalen van het einddiploma, hun wakkere levenshouding behouden, moedig en vol energieke dadendrang.

Mensen waar andere kunnen op rekenen.  Die klemtoon willen we leggen.

Van peuters tot en met het 6de leerjaar zijn alle kinderen welkom!

Basisschool De Droomhut

Ben je op zoek naar een unieke basisschool?

In een huiselijke, warme en gezellige sfeer worden hier activiteiten uitgewerkt op maat van uw kind.

Door samenwerking tussen de klassen genieten zowel de juffen als de kinderen van elkaars kennen en kunnen.  Hierdoor sluit elk kind zich ongeremd aan bij de activiteiten op eigen niveau.

Leren gebeurt op een rustige en geborgen manier.

Samen worden we groot!

Alles in samenspraak met u

De samenwerking met de ouders vinden we heel belangrijk.  Grote en kleine zorgen, we nemen ze allemaal heel serieus.

Samen met u zorgen we voor optimale groeikansen van uw kind.  Het is onze allergrootste wens dat uw kind hier een onvergetelijke tijd beleeft!

Van peuter tot en met 3de leerjaar kunt u hier terecht!