Schoolteam

Directeur: Patsy Vandamme
Secretariaat: Amaya Debuyck
Zorgcoördinator: Karla Vandamme

Peuters + 1ste kleuter: Ophélie Vannieuwenhuyze

2de kleuter: Kathy Vens

3de kleuter: Catherine Parmentier (tijdelijk vervangen door Jasmine Declercq)

Kinderverzorgster: Stefanie Bolle

SES-leerkracht kleuter: Lies Vansteenkiste

1ste leerjaar: Céline Declerck

2de leerjaar: Dominique Decock

3de leerjaar: Tamara Demeulemeester

4de leerjaar: Fabienne d’Hondt

5de leerjaar: Veronique Vanthournout

6de leerjaar: Sanne Vanbecelaere

SES-leerkracht lager: Annelies Vinck

L.O. leerkracht: Lindsay Expeel

Leerkracht Rooms-Katholieke Godsdienst: Loukie Gevaert
Leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer: Emma Brille
Leerkracht Protestantse godsdienst: Ann
Leerkracht Islamitische Godsdienst: Zhor Dehmani

Het meesters-, vak- en dienstpersoneel: Carline Dierick, Lee Supply
Busvervoer: Benny Debaere en Tamar Verpoest
Voor- en naschoolse opvang: Tania Vandevelde