Schoolraad

Alle geledingen van de school samen hebben de maatschappelijke opdracht om een school op participatieve wijze uit te bouwen tot een democratische leefgemeenschap. Voor het realiseren van deze opdracht zijn vormen van formele en informele participatie essentiële voorwaarden.
Samen met onze inrichtende macht werken met onze lokale schoolraad aan de verdere uitbouw van onze school.