Leerlingenvervoer

Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt over een georganiseerd leerlingenvervoer met een eigen bus. Het leerlingenvervoer wordt enkel voorzien voor de kinderen uit het kleuter en lager onderwijs.

Kinderen worden voortaan opgehaald en afgezet op vooraf bepaalde en afgesproken haltes. De bus wacht niet. Als niemand aan de halte staat, dan rijdt de bus door.

Voor het schooljaar 2020 – 2021 worden volgende prijzen gehanteerd:

  • 1 rit: € 1.50
  • 1 week: € 15.00
  • jaarabonnementen:
    kleuter: € 110.00
    1ste, 2de en 3de leerjaar: € 130.00
    4de, 5de en 6de leerjaar: € 150.00

Voor wie instapt gedurende het schooljaar en een jaarabonnement wenst, dienen wij het volledige bedrag aan te rekenen.
Meer informatie kunt u steeds bekomen op het secretariaat.