Vriendenkring

De Startbaan Vriendenkring is een heel actieve groep mensen die zich tot doel heeft gesteld de schoolwerking te ondersteunen.

Bestuurders: Lies Delaere, Heleen Deleu, Annelies Dekyvere

Om geld in ’t laatje te brengen zijn er jaarlijks een aantal activiteiten nodig.

De belangrijkste zijn: een verkoop, een kaarting, een ontbijt/etentje,…

De opbrengst wordt gebruikt voor:

  • verlaging van de kostprijs van het leerlingenvervoer
  • een professionele voor en naschoolse opvang
  • geschenken voor de zeven en twaalfjarigen
  • inrichten van een Halloweenstoet of kerstmarkt
  • inrichten van een sintfeest
  • tussenkomst in de schoolreizen
  • tussenkomst in de sportactiviteiten of culturele activiteiten
  • tussenkomst in de voedings- of plattelandsklassen
  • aankoop van didactisch materiaal

Verder zijn er ieder jaar eenmalige activiteiten waar wij voor ondersteuning zorgen.

Zoals u ziet, is er voor de bestuursleden van de Vriendenkring altijd wel wat te doen … ten voordele van de school.
Interesse om deel uit te maken van onze Vriendenkring? Neem gerust contact op met de directie of het secretariaat.